Controller voor MUO, centrale budgetten UM en ondersteuning centrale planning & control voor UM (v/

Location
Netherlands
Posted
Jul 22, 2016
Closes
Oct 24, 2016
Organization Type
University and College
Hours
Full Time

De beheerseenheid Finance van Maastricht University is op zoek naar een Controller.

Specificaties - (uitleg)

Solliciteer binnen 37 dagen op deze vacature

Functiebeschrijving

Wij bieden een functie met onderstaande kernactiviteiten:

 • Adviseren over en toetsen en bewaken van de realisatie van het (financieel)-economisch beleid van MUO en een aantal centrale budgetten (Centraal Bestuur, Centrale overhead en Arbeidsvoorwaardengelden) of onderdelen daarvan ten aanzien van onder andere:

 • Vorm en inhoud geven aan de administratieve inrichting en organisatie van MUO en de genoemde centrale budgetten, onder andere:

 •  (Doen) realiseren van de planning en control van MUO en de genoemde centrale budgetten, onder andere:

 • Adviseren over en opstellen van de meerjarenbegroting, termijnrapportages en jaarverslaglegging op niveau van MUO en de genoemde centrale budgetten, onder andere:

 • Ondersteunen bij het realiseren van de planning en control van de instelling en het ondersteunen bij opstellen van de meerjarenbegroting, termijnrapportages en jaarverslaglegging op UM niveau (consolideren).

 • Aansturen van en participeren in UM-brede projecten op het gebied van bedrijfsvoering én interne projecten die de beroepsgroep controllers binnen UM verder helpt te professionaliseren.


De controller legt over zijn/haar functioneren zowel verantwoording af aan de manager Control die optreedt als (gemandateerd) beherend baas en vakbaas en aan de directeur MUO die optreedt als werkbaas.

Functie-eisen

Verwachtingen:

 • Academisch werk- en denkniveau;

 • Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk);

 • Relevante afgeronde opleiding: een master of post-HBO in controlling of (eventueel) accountancy, een RC-opleiding is bij de senior controller een pré;

 • 3 jaar aantoonbare werkervaring als controller is een pré;

 • Kennis van MS-Word, MS-Excel en SAP;

 • Een goede beheersing van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.


Daarnaast zijn de volgende competenties van belang:

 • Accuratesse;

 • Analytisch vermogen;

 • Overtuigingskracht;

 • Integriteit;

 • Plannen en organiseren;

 • Organisatiesensitiviteit;

 • Samenwerken;

 • Klantbetrokkenheid;

 • (Schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid.


Arbeidsvoorwaarden

UM wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en veel aandacht voor loopbaanontwikkeling wil UM haar werknemers boeien en binden. Het stimuleren van talent is een belangrijke kernwaarde.

De arbeidsvoorwaarden van UM zijn grotendeels vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl> Support>UM-medewerkers. 

Omvang aanstelling: 1,0 fte (minder is niet onderhandelbaar).

Dienstverband

Aanstelling zal plaatsvinden voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt dit na een jaar omgezet in een vaste aanstelling. Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden.

Inschaling: De functie controller is in het kader van de universitaire functieordening ondergebracht in Controller niveau 4, salarisschaal 11. Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden in de aanloopsalarisschaal 10.

Werkgever

UM is een internationaal georiënteerde universiteit met zo’n 16.500 studenten en 4.000 medewerkers. Wij staan voor:

 • Een onderscheidend onderwijsaanbod van Europese topkwaliteit. Ons unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO) wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering.

 • Hoogstaand onderzoek rond geselecteerde thema’s. Onderzoek vindt geconcentreerd plaats in instituten en schools.

 • Een actieve samenwerking met bedrijven en instellingen.

 • Een bijdrage aan de ontwikkeling van de (Eu)regio, waarvan Limburg deel uitmaakt.

UM bestaat uit 6 faculteiten: de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, de Faculty of Lay, de School of Business and Economics, de Faculty of Arts and Social Sciences, de Faculty of Psychology and Neuroscience en de Faculty of Humanities and Sciences.

Daarnaast zijn er 5 servicecentra: de Universiteitsbibliotheek, het Studenten Service Centrum, de Facilitaire Dienst, het ICT Servicecentrum en Finance. Tot slot is er nog het Maastricht University Office. Alle servicecentra en het Maastricht University Office adviseren en ondersteunen het College van Bestuur, de faculteiten en de collega servicecentra.

Afdeling

Finance

Finance

Finance zorgt enerzijds voor het adequaat voeren van de gehele financiële administratie en anderzijds heeft het een beleidsmatige / adviserende functie voor alle universitaire bestuurs- en adviesorganen. Het servicecentrum bestaat uit circa 115 medewerkers, ingedeeld in een zevental afdelingen, waaronder Control. Kernbegrippen bij de administratie zijn: up to date, volledig, juist, betrouwbaar en zo efficiënt mogelijk (low cost). Bij de beleidsmatige / adviserende functie gaat het in het bijzonder om een optimale ondersteuning van het beslissingsproces, anticiperen op behoeften en maximale toegevoegde waarde.

De afdeling Control is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de planning- en control cyclus op alle niveaus binnen UM. De (meerjaren)begroting, termijnrapportages en jaarverslag zijn belangrijke producten hierbij.

Daarnaast zijn de medewerkers belangrijke adviseurs voor de diverse bestuursniveaus, voor zowel het financieel economische beleid als de meer strategische keuzes. Verder ontwerpen en beheren ze management informatiesystemen, administratieve systemen, werkwijzen en procedures.

De afdeling bestaat uit circa 25 medewerkers. Naast de manager Control zijn er twee concerncontrollers, die voor de gehele instelling werken. De overige controllers zijn allemaal gedetacheerd bij de faculteiten, servicecentra en MUO.

MUO

Maastricht University Office adviseert en ondersteunt het College van Bestuur, faculteiten en servicecentra. Het office bestaat uit een aantal directies/afdelingen (Academic Affairs, Human Resource Management, Marketing en Communicatie, Chief Information Office, Support Office, Legal Affairs, Kennis Transfer Office, EdLab en Alumni Relations), elk met een eigen directeur of coördinator. MUO telt in totaal circa 200 medewerkers en ten behoeve van de integrale beleidsondersteuning wordt er intensief samengewerkt met faculteiten en servicecentra.

Centrale budgetten

Hieronder vallen Centraal Bestuur (College van Bestuur, Raad van Toezicht, College van Decanen, de Universiteitsraad), Centrale Overhead (Rijksbijdrage en diverse universiteitsbrede bijdragen aan activiteiten en centrale voorzieningen) en Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Additionele informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. E. van Seggelen, manager Control
(E Edwin.vanseggelen@maastrichtuniversity.nl, T 043-3884758 of 06-46705023).

Wilt u reageren op deze vacature, stuur dan vóór 29 augustus 2016 een gemotiveerde brief met CV naar povacatures@maastrichtuniversity.nl, ovv het vacaturenummer.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op 7 september 2016, de tweede ronde op 14 september 2016. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor deze vacature vindt gelijktijdig in- en externe werving plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.