Financial Consultant, Finance (v/m, 1,0 fte)

Location
Netherlands
Posted
Jul 25, 2016
Closes
Oct 24, 2016
Organization Type
University and College
Hours
Full Time

De beheerseenheid Finance van Maastricht University is op zoek naar een Financial Consultant.

Specificaties - (uitleg)

Solliciteer binnen 27 dagen op deze vacature

Functiebeschrijving

U gaat een actieve rol vervullen bij het realiseren van beheersmatige, adviserende en management ondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures en wet- en regelgeving, teneinde bij te dragen aan een optimaal verloop van de administratieve processen.

Afhankelijk van de plek in de organisatie zal de nadruk liggen bij het administreren en beheersen van onderzoeksprojecten in de 2e en 3e geldstroom danwel het ondersteunen van de controller ten behoeve van de Planning & Control cyclus. U bent (mede) verantwoordelijke voor zowel externe (financiële) verslaglegging, veelal richting subsidiegevers, alsook interne verslaglegging richting projectleiding en beheerseenheden. Daarnaast is het mogelijk dat u de volledige administratie voert van een aan de Universiteit Maastricht gelieerde rechtspersoon.

De Financial Consultant legt over zijn/haar functioneren zowel verantwoording af aan de manager Front Office die optreedt als (gemandateerd) beherend baas en vakbaas, als ook aan de werkbaas zijnde de verantwoordelijke functionaris met betrekking tot de bedrijfsvoering van de betreffende eenheid waarvoor de Financial Consultant op dat moment werkzaam is.

Functie-eisen

Wat verwachten wij van u?

 • HBO werk- en denkniveau;

 • Relevante afgeronde bedrijfseconomische HBO opleiding;

 • Kennis van MS-Word, MS-Excel en eventueel SAP;

 • Kennis van subsidieverantwoordingstrajecten is een pré;

 • Een goede beheersing van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

   

  Daarnaast vinden wij de volgende competenties van belang:

   

 • Leervermogen en initiatief;

 • Mondelinge- en schriftelijke communicatie;

 • Organisatiesensitiviteit;

 • Samenwerken;

 • Plannen en organiseren;

 • Klantbetrokkenheid;

 • Integriteit;

 • Accuratesse.


Arbeidsvoorwaarden

De UM wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en aandacht voor loopbaanontwikkeling wil de UM haar werknemers boeien en binden.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support>UM-medewerkers.

Omvang aanstelling: 1,0 fte.

Dienstverband

Aanstelling zal plaatsvinden voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt dit na een jaar omgezet in een vaste aanstelling. Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden.

Inschaling: De functie Financial Consultant is in het kader van de universitaire functieordening ondergebracht in Administrateur niveau 2, salarisschaal 9. Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden in de aanloopsalarisschaal 8.

Werkgever

De UM is een internationaal georiënteerde universiteit met zo’n 16.000 studenten en 4.000 medewerkers. Wij staan voor:

 • Een onderscheidend onderwijsaanbod van Europese topkwaliteit. Ons unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO) wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering.

 • Hoogstaand onderzoek rond geselecteerde thema’s. Het vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools.

 • Een actieve samenwerking met bedrijven en instellingen.

 • Een bijdrage aan de ontwikkeling van de (Eu)regio, waarvan Limburg deel uitmaakt.


De UM bestaat uit 6 faculteiten: de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, de Faculty of Law, de School of Business and Economics, de Faculty of Arts and Social Sciences, de Faculty of Psychology and Neuroscience en de Faculty of Humanities and Sciences.

Daarnaast zijn er 5 servicecentra: de Universiteitsbibliotheek, het Studenten Service Centrum, Facilily Services, het ICT Servicecentrum en Finance. Tot slot is er nog het Maastricht University Office, dat het College van Bestuur, de faculteiten en de servicecentra adviseert en ondersteunt.

Afdeling

Finance

Finance zorgt enerzijds voor het adequaat voeren van de gehele financiële administratie en anderzijds heeft het een beleidsmatige / adviserende functie voor alle universitaire bestuurs- en adviesorganen. Het servicecentrum bestaat uit circa 115 medewerkers, ingedeeld in een zevental afdelingen, waaronder het Front Office.

De afdeling Front Office bestaat uit een pool van circa 35 medewerkers. Het merendeel daarvan is weer gedetacheerd naar één van de faculteiten en/of servicecentra alwaar ze dicht bij de interne klant hun werkzaamheden verrichten.

Additionele informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  E. Packbier, manager Front Office (etienne.packbier@maastrichtuniversity.nl, T 043-3884364 of 06-46705506). Tot 15 augustus 2016 alleen per e-mail beperkt bereikbaar.

De data van de eerste en tweede ronde sollicitatiegesprekken zullen in overleg worden bepaald.

Voor deze vacature vindt gelijktijdig in- en externe werving plaats.