Bestuurlijk Woordvoerder / Reputatie & Issuemanager ( 1,0 fte) bij Marketing & Communicatie

Location
Netherlands
Posted
Jul 25, 2016
Closes
Oct 24, 2016
Organization Type
University and College
Hours
Full Time

De afdeling Marketing en Communicatie van de Universiteit Maastricht is op zoek naar een Bestuurlijk Woordvoerder / Reputatie & Issuemanager.

Specificaties - (uitleg)

Solliciteer binnen 30 dagen op deze vacature

Functiebeschrijving

De Bestuurlijk Woordvoerder / Reputatie & Issuemanager rapporteert aan de Directeur Marketing & Communicatie.  De functionaris geeft leiding aan de woordvoerders en fungeert als strategisch adviseur voor het College van Bestuur inzake de ontwikkeling van de reputatie van de universiteit, crisiscommunicatie en  de algemene zichtbaarheid in media.

De medewerker is enerzijds verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en het onderhouden van werkprocessen waarin doelgericht en systematisch wordt gewerkt aan de goede naam, de bekendheid en de waardering van de UM (reputatie) bij al haar doelgroepen, ter versterking van de concurrentiepositie en maatschappelijke acceptatie. Anderzijds is de medewerker verantwoordelijk voor het identificeren van maatschappelijke thema’s (issues) die de publieke opinie over en daarmee de reputatie van de UM beïnvloeden. Hij of zij bepaalt hoe te reageren op issues en is verantwoordelijk voor issuemanagement. Op grond van deze verantwoordelijkheid is de medewerker medevormgever van communicatiebeleid en – acties m.b.t. de standpunten en woordvoeringslijnen van de UM.

De medewerker adviseert het College van Bestuur en faculteitsbesturen inzake de inhoud, aard en timing van hun media-optredens, interviews en andere activiteiten die publicitaire impact kunnen hebben. Zowel proactief als onderdeel van een overkoepelende mediastrategie als reactief in geval van calamiteiten.

Voor uitvoering van de functie organiseert of begeleidt de medewerker (reputatie)onderzoeken en analyses. Hij of zij ontwikkelt, implementeert en evalueert (reputatie)beleid en –activiteiten. Daarnaast inventariseert en analyseert de medewerker mogelijke issues en maatschappelijke ontwikkelingen.  Op basis van deze activiteiten ontwikkelt, implementeert en evalueert hij of zij (issue)beleid en activiteiten en de praktische uitvoering daarvan via de woordvoerders die aan hem/haar rapporteren.

Functie-eisen
  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Relevante afgeronde opleiding.
  • Aantoonbaar meerjarige werkervaring als bestuurlijk woordvoerder is een pré.
  • Een goede beheersing van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Relevant media- en communicatienetwerk.

Arbeidsvoorwaarden

Omvang aanstelling: 1.0 fte

Dienstverband

Aanstelling zal plaatsvinden voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt dit na een jaar omgezet in een vaste aanstelling. Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden.

Inschaling: De functie Bestuurlijk Woordvoerder/ Reputatie- en Issuemanager is in het kader van de universitaire functieordening ondergebracht in het combinatieprofiel  Afdelingshoofd, Communicatieadviseur, salarisschaal 13. Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden in de aanloopsalarisschaal 12.

www.maastrichtuniversity.nl>Support>UM-medewerkers   

Dienstverband

Tijdelijk, 1 jaar, met uitzicht op vast

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.000 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

Marketing en Communicatie:

De afdeling Marketing en Communicatie (M&C) maakt onderdeel uit van het Maastricht University Office. De afdeling bestaat uit circa 35 medewerkers en werkt nauw samen met de M&C medewerkers in de faculteiten en servicecentra.

M&C bestaat uit een vijftal groepen, te weten: Corporate Communicatie, Marketing, Events, Redactie en Digitale Vernieuwing. De afdeling verzorgt alle universiteit brede marketing en communicatie activiteiten en treedt op als expertise- en servicecentrum voor de universitaire eenheden. M&C is recent gereorganiseerd en is nu op zoek naar: Bestuurlijk Woordvoerder / Reputatie & Issuemanager.

Additionele informatie

Voor nadere informatie kunt u vanaf 4 augustus 2016 contact opnemen met Caroline Roulaux, caroline.roulaux@maastrichtuniversity.nl,  telefoonnr.: 043 3885229.

Bijlage

uitgebreide vacaturetekst