Promovendus Vakgroep Gezondheidsbevordering, School CAPHRI

Location
Netherlands
Posted
Jul 26, 2016
Closes
Oct 26, 2016
Organization Type
University and College
Hours
Full Time

De vakgroep Gezondheidbevordering van de Universiteit Maastricht is op zoek naar een promovendus voor het PAMA project.

Specificaties - (uitleg)

Solliciteer binnen 23 dagen op deze vacature

Functiebeschrijving

Bij de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht is een vacature voor de functie promovendus. Het project (het PAMA project) is gericht op de ontwikkeling van een integraal programma om rokers te stimuleren om te stoppen met roken en te laten kiezen voor een bij hen passende effectief bewezen stoppen-met-roken methode via de huisartspraktijk. PAMA (Pro Active Multicomponent Approach) helpt de huisarts en praktijkondersteuner de richtlijn stoppen met roken te implementeren. De huisarts wordt met de praktijkondersteuner een casemanager voor de rokende patiënt. De patiënt wordt gevraagd een stopmethode te kiezen uit een van de 4 methodieken: 1. counseling door huisarts/praktijkondersteuner; 2. eHealth; 3. Telefonische counseling; 4. Groepscounseling. In het programma wordt ook een keuzehulp op maat voor stoppen met roken ondersteuning ontwikkeld voor zowel de huisarts en de praktijkondersteuner alsook voor de roker. 

De belangrijkste doelen van het project zijn verdeeld over een vijftal studies. Studie 1 inventariseert de huidige en gewenste stand van zaken in de huisartspraktijk omtrent het geven van stoppen met roken counseling. Studie 2 analyseert welke programma’s effectief zijn en aan patiënten kunnen worden aangeboden. Studie 3 is een gerandomiseerd experiment waarbij de effecten van de PAMA benadering worden vergeleken met de huidige praktijk qua bereik, evaluatie en het percentage gestopte rokers. Studie 4 bepaalt de kosteneffectiviteit. Studie 5 meet bevorderende en de belemmerende factoren voor toekomstig gebruik van PAMA.  De promotiestudie betreft een samenwerking tussen onderzoekers van de Universiteit Maastricht (de vakgroepen Gezondheidsbevordering en Huisartsgeneeskunde ) en de Open universiteit (Psychologie en onderwijswetenschappen) en een brede groep van experts daaromheen. Ze is gefinancierd door ZonMw.

Functie-eisen

MSc in Gezondheidswetenschappen, Psychologie, of verwante (gedragswetenschappelijke) studie. Goede beheersing van Engels en Nederlands (zowel schriftelijk als mondeling) is noodzakelijk. Affiniteit met de doelgroep en ervaring met interventieontwikkeling, eHealth, implementatie, evaluatie en kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn een pré. We zoeken iemand die accuraat en flexibel is, goede vaardigheden heeft voor het uitvoeren van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, met goede schrijfvaardigheden, die affiniteit heeft met eHealth en die de ambitie heeft om te promoveren.

Arbeidsvoorwaarden

 U wordt aangesteld bij de School for Public Health and Primary Care, met als thuisbasis de vakgroep Gezondheidsbevordering.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie: www.maastrichtuniversity.nl, Support, UM-medewerkers, Arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 4 jaar.

Het salaris bedraagt € 2.174,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.779,- bruto per maand in het vierde jaar, conform salarisschaal Promovendi.

Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

Dienstverband

Tijdelijk, 4 jaar

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.000 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

Gezondheidsbevordering

Onze gezondheid is voor een belangrijk deel gerelateerd aan gedrag; ons eigen gedrag of dat van anderen. Het bevorderen van gezondheid betekent dan ook vaak dat we mensen willen motiveren om zich op een gezonde manier te gedragen, en om hen de vaardigheden te geven om dit gedrag te kunnen uitvoeren. Het beïnvloeden, het veranderen van gedrag is echter geen eenvoudige zaak. Veel van ons gedrag wordt gestuurd door irrationele motieven, diepgewortelde gewoonten en ondoorgrondelijke vooroordelen. Om het (gezondheids)gedrag van mensen te kunnen beïnvloeden is het noodzakelijk om te weten wat er achter bepaalde gedragingen schuilgaat. Ook is het noodzakelijk om een goed inzicht te hebben in de theorieën en methodieken over het veranderen van gedrag. Dit is in grote lijnen de leidraad van de afstudeerrichting Gezondheidsbevordering.

Gezondheidsbevordering (GB) is een multidisciplinaire afstudeerrichting. GB is voor een groot deel gericht op het doorgronden van maatschappelijke en gezondheidsproblemen (epidemiologie; biomedische wetenschappen), op het doorgronden van gedrag (sociale psychologie) en op het beïnvloeden van gedrag middels voorlichting (communicatiewetenschappen, voorlichtingskunde, sociale psychologie). Daarnaast is GB gericht op het doorgronden en veranderen van maatschappelijke en politieke structuren (sociologie, beleidswetenschappen).

Binnen GB neemt voorlichting een belangrijke plaats in. Met voorlichting bedoelen we dan niet een informatiebrochure, maar alle activiteiten die kunnen worden ondernomen om te stimuleren dat mensen zich op vrijwillige basis ‘gezonder’ willen en kunnen gedragen. Typische ‘voorlichtings’-activiteiten zijn bijvoorbeeld een folder waarin vrouwen worden aangemoedigd om borstzelfonderzoek uit te voeren, een training voor diabeten over de dagelijkse omgang met medicijnen en voeding, lesmateriaal over seksueel geweld voor middelbare scholieren, het opzetten van een effectieve organisatie van een wijkgezondheidscentrum, groepsvoorlichting over Aids en HIV in Turkse en Marokkaanse koffiehuizen, een training voor huisartsen in het herkennen van psychische problemen bij hun patiënten, bedrijfsprogramma’s die erop gericht zijn dat werknemers zich aan veiligheidsvoorschriften houden, stoppen-met-roken cursussen, een projectdag voor basisscholen om kinderen enthousiast te maken voor sport, computergestuurde voorlichting-op-maat over gezonde voeding, het opzetten en ondersteunen van een sociaal netwerk voor kankerpatiënten, onderzoek naar de redenen waarom maar weinig studenten zich als bloeddonor laten registreren en straattheater over hygiëne ter preventie van cholera.

Deze lijst kan naar believen worden uitgebreid. GB activiteiten zijn zeer divers, met verschillende doelgroepen, verschillende gezondheidsproblemen en verschillende oplossingen. Alle activiteiten hebben echter ook kenmerken die steeds terugkomen. Het gaat steeds om problemen waarbij gedrag belangrijk is. Activiteiten zijn gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de oorzaken van het probleem, en van de factoren die het gedrag aansturen. In alle activiteiten wordt een theoretisch verankerde poging gedaan om gedrag te beïnvloeden. Alle activiteiten worden zorgvuldig geëvalueerd. Het zijn deze zaken en vaardigheden die in het GB curriculum aan bod komen.

Additionele informatie

Additionele informatie over de functie kunt u inwinnen bij  Dr. Francine Schneider francine.schneider@maastrichtuniversity.nl

Het eerste sollicitatiegesprek van 30 minuten zal plaatsvinden op 31 augustus. Een eventuele tweede gesprek zal gepaard gaan met een opdracht en zal plaats vinden op 12 september.