Junior onderzoeker vakgroep Gezondheidsbevordering, School CAPHRI

Location
Netherlands
Posted
Jul 26, 2016
Closes
Oct 26, 2016
Organization Type
University and College
Hours
Full Time

De vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht is op zoek naar een junior onderzoeker voor een KWF project.

Specificaties - (uitleg)

Solliciteer binnen 23 dagen op deze vacature

Functiebeschrijving

Bij de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht is een vacature voor de functie van junior onderzoeker. Voor het project zoeken we een accurate en creatieve kandidaat met sterke onderzoeksvaardigheden, die van aanpakken weet.

Het onderzoeksproject richt zich op de evaluatie en ondersteuning van activiteiten uitgevoerd door KWF Kankerbestrijding. Deze activiteiten hebben als doel het beïnvloeden van beleid en het delen van kennis en zijn gericht op twee dossiers: ‘Rookvrij NL’ (gericht op ontmoediging van het beginnen met roken door jongeren) en ‘1,2,3, Slim in de Zon’ (gericht op het beschermen van kinderen tegen overmatige blootstelling aan Uv-straling). Naast de evaluatie van de activiteiten zullen ook aanvullende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken worden gedaan. De inhoud van deze onderzoeken zal worden gebaseerd op de uitkomsten van de eerdergenoemde evaluaties. Tenslotte zullen er kleinschalige mHealth interventies worden ontwikkeld die aansluiten bij de gedragingen uit de dossiers: ontmoedigen van roken bij jongeren en bescherming van kinderen tegen blootstelling aan Uv-straling.  

Functie-eisen

MSc in Gezondheidswetenschappen, Psychologie, of verwante (gedragswetenschappelijke) studie. We zoeken iemand die accuraat werkt en van aanpakken weet, creatief en flexibel is en goede vaardigheden heeft in het opzetten en uitvoeren van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Goede spreek- en schrijfvaardigheden in zowel Engels als Nederlands zijn noodzakelijk. Affiniteit met de doelgroep en ervaring met interventieontwikkeling, eHealth, (campagne-) evaluatie en beleidsvraagstukken zijn een pré. De kandidaat dient de ambitie te hebben om te promoveren.

Arbeidsvoorwaarden

U wordt aangesteld bij de vakgroep Gezondheidsbevordering.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl, Support, UM-medewerkers, Arbeidsvoorwaarden.

Contract type: Tijdelijk (1 jaar) met mogelijkheid tot verlenging van deze aanstelling voor het uitvoeren van een promotie onderzoek (met 3 jaar).   

Dienstverband

Tijdelijk, 1 jaar

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.000 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

Gezondheidsbevordering

Onze gezondheid is voor een belangrijk deel gerelateerd aan gedrag; ons eigen gedrag of dat van anderen. Het bevorderen van gezondheid betekent dan ook vaak dat we mensen willen motiveren om zich op een gezonde manier te gedragen, en om hen de vaardigheden te geven om dit gedrag te kunnen uitvoeren. Het beïnvloeden, het veranderen van gedrag is echter geen eenvoudige zaak. Veel van ons gedrag wordt gestuurd door irrationele motieven, diepgewortelde gewoonten en ondoorgrondelijke vooroordelen. Om het (gezondheids)gedrag van mensen te kunnen beïnvloeden is het noodzakelijk om te weten wat er achter bepaalde gedragingen schuilgaat. Ook is het noodzakelijk om een goed inzicht te hebben in de theorieën en methodieken over het veranderen van gedrag. Dit is in grote lijnen de leidraad van de afstudeerrichting Gezondheidsbevordering.

Gezondheidsbevordering (GB) is een multidisciplinaire afstudeerrichting. GB is voor een groot deel gericht op het doorgronden van maatschappelijke en gezondheidsproblemen (epidemiologie; biomedische wetenschappen), op het doorgronden van gedrag (sociale psychologie) en op het beïnvloeden van gedrag middels voorlichting (communicatiewetenschappen, voorlichtingskunde, sociale psychologie). Daarnaast is GB gericht op het doorgronden en veranderen van maatschappelijke en politieke structuren (sociologie, beleidswetenschappen).

Binnen GB neemt voorlichting een belangrijke plaats in. Met voorlichting bedoelen we dan niet een informatiebrochure, maar alle activiteiten die kunnen worden ondernomen om te stimuleren dat mensen zich op vrijwillige basis ‘gezonder’ willen en kunnen gedragen. Typische ‘voorlichtings’-activiteiten zijn bijvoorbeeld een folder waarin vrouwen worden aangemoedigd om borstzelfonderzoek uit te voeren, een training voor diabeten over de dagelijkse omgang met medicijnen en voeding, lesmateriaal over seksueel geweld voor middelbare scholieren, het opzetten van een effectieve organisatie van een wijkgezondheidscentrum, groepsvoorlichting over Aids en HIV in Turkse en Marokkaanse koffiehuizen, een training voor huisartsen in het herkennen van psychische problemen bij hun patiënten, bedrijfsprogramma’s die erop gericht zijn dat werknemers zich aan veiligheidsvoorschriften houden, stoppen-met-roken cursussen, een projectdag voor basisscholen om kinderen enthousiast te maken voor sport, computergestuurde voorlichting-op-maat over gezonde voeding, het opzetten en ondersteunen van een sociaal netwerk voor kankerpatiënten, onderzoek naar de redenen waarom maar weinig studenten zich als bloeddonor laten registreren en straattheater over hygiëne ter preventie van cholera.

Deze lijst kan naar believen worden uitgebreid. GB activiteiten zijn zeer divers, met verschillende doelgroepen, verschillende gezondheidsproblemen en verschillende oplossingen. Alle activiteiten hebben echter ook kenmerken die steeds terugkomen. Het gaat steeds om problemen waarbij gedrag belangrijk is. Activiteiten zijn gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de oorzaken van het probleem, en van de factoren die het gedrag aansturen. In alle activiteiten wordt een theoretisch verankerde poging gedaan om gedrag te beïnvloeden. Alle activiteiten worden zorgvuldig geëvalueerd. Het zijn deze zaken en vaardigheden die in het GB curriculum aan bod komen.

Additionele informatie

Additionele informatie over de functie kunt u inwinnen bij Dr. Liesbeth van Osch (liesbeth.vanosch@maastrichtuniversity.nl) en Dr. Francine Schneider (francine.schneider@maastrichtuniversity.nl).

Het eerste interview is gepland op 29 augustus. Een eventuele tweede interview zal gepaard gaan met een opdracht en is gepland op 7 september.