Promovendus Epidemiologie binnen School CAPHRI

Location
Netherlands
Posted
Aug 17, 2016
Closes
Nov 17, 2016
Organization Type
University and College
Hours
Full Time

Voor het onderzoek “Early detection and treatment of workers at risk for sickness absence: Substantiating benefits, costs and long-term effects of a proven effective strategy” zijn wij op zoek naar een PROMOVENDUS.

Specificaties - (uitleg)

Solliciteer binnen 18 dagen op deze vacature

Functiebeschrijving

Het betreft een vierjarig traject gericht op het onderzoek van een preventieve strategie gericht op het voorkomen van langdurig verzuim onder werknemers in Nederland. Deze strategie bestaat uit een combinatie van screening en vroegtijdige interventie. De effectiviteit van deze strategie is reeds bewezen op korte en middellange termijn. Daarmee is de verwachting dat deze strategie ook een gunstige invloed heeft op de lange termijn. De kern van dit project betreft het in kaart brengen van lange termijn effecten op arbeidsparticipatie en gezondheid, en de totale kosteneffectiviteit van deze strategie. Daartoe zullen ook vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen bij dit project betrokken worden (werknemers, werkgevers, Arbo-professionals, verzekeraars en overheid).

Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met Arbodienst BETER en wordt gesubsidieerd door het preventieprogramma, Impact van vroegopsporing op de volksgezondheid van ZonMw.

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde promovendus met veel belangstelling voor onderzoek naar arbeid en gezondheid. U heeft een relevante academische opleiding genoten, zoals Gezondheidswetenschappen, Work, Health and Career, Epidemiology, of Health Sciences Research Master.

U heeft affiniteit en (bij voorkeur) ervaring met kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek op het gebied van arbeid en/of gezondheid. Ervaring met statistische programma’s, zoals SPSS, SAS of STATA en kosteneffectiviteitsanalyses is een pré. U bent initiatiefrijk, werkt resultaatgericht en kunt uitstekend functioneren in een multidisciplinair teamverband. Daarnaast heeft u goede communicatieve vaardigheden en beschikt u over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels. Gedurende de looptijd van het project draagt u in beperkte mate bij aan het verzorgen van Epidemiologie onderwijs binnen de Faculty of Health, Medicine, and Life Sciences van Maastricht University.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM.

Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl, onder Support/UM-medewerkers/Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar.

Het salaris bedraagt € 2.191,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.801,- bruto per maand in het vierde jaar, conform salarisschaal Promovendi.

Elk jaar vindt er een beoordeling plaats

Dienstverband

Tijdelijk, 48 maanden

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.000 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

School CAPHRI, afdeling Epidemiologie

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+ (bestaande uit de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences en het academisch ziekenhuis Maastricht). Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture). www.caphri.eu.

Standplaats vormt de vakgroep Epidemiologie van Maastricht University.

https://epid.mumc.maastrichtuniversity.nl

Binnen het aandachtsgebied Arbeidsepidemiologie vindt epidemiologisch onderzoek plaats naar de relatie tussen de werkomgeving, gezondheid en welzijn. Een belangrijk thema binnen dit onderzoeksprogramma betreft onderzoek naar de rol van de psychosociale werkomgeving in relatie tot gezondheidsuitkomsten. Hierbij worden zowel de etiologie, het beloop en de effecten van behandeling bestudeerd.

Additionele informatie

Prof.Dr. IJ.Kant  (tel. secretariaat : 043-3882374)

E-mail: ij.kant@maastrichtuniversity.nl